Boja za fasadu

Naša elastična zaštitna boja odličan je odabir za sanaciju raznih podloga.  

Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva tretirajte ju premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Saznajte detalje u nastavku.

Elastični premaz za fasade

Fasada je uz krov najizloženiji dio objekta. Svakodnevno je izložena svim atmosferskim utjecajima koji vremenom mogu uzrokovati degradaciju završnog fasadnog sloja i mrlje nastale upijanjem nečistoća iz zraka.

Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva potrebno ju je tretirati premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Elastična, zaštitna boja DRACO SHIELD 500 je fasadni premaz koji stvara elastični hidroizolacijski film, odlične paropropusnosti i otpornosti na korozivne agense.

Proizvod je izuzetno otporan na starenje, UV zrake, smrzavanje i soli za odmrzavanje. Može se nanositi na nove i stare betonske i žbukane površine. Svaka površina prije nanošenja premaza zahtijeva pripremu, tako da se očiste sve nakupljene masnoće, soli i prašina, a kod starih i žbukanih površina bitno je odstraniti sve slabo vezane dijelove i reparirati žbuku koja nedostaje. Koristite prajmer DRACO PRIMO 100.

Na tako pripremljenu i suhu podlogu nanosi se, četkom ili valjkom, DRACO SHIELD 500.

Ovaj proizvod koristimo kao hidroizolacijsku zaštitu ožbukanih zidova na bazi hidrauličnih veziva (cementne i produžne žbuke), čak i u slučaju sitnih mikropukotina. Može se koristiti i kao anti-karbonatna zaštita betonskih konstrukcija, čak i ako su podložne manjim deformacijama ili kao zaštita sustava toplinske izolacije.

Mnoge su njegove prednosti, a među njima svakako ubrajamo:

  • vodonepropustan za kišu
  • otpornost na starenje i agresivne atmosferske elemente
  • paropropustnost
  • otpornost na UV zrake
  • jednostavnost održavanja

Hidroizolacijska elastična fasadna boja namijenjena je za saniranje novih i starih podloga kao i za sprječavanje nastanka pukotina na vanjskim površinama novih fasada koje su izložene agresivnim uvjetima okoline. DRACO SHIELD 500 odlično će odgovoriti na sve postavljene zahtjeve.