Epoxy podovi

Projektiranje i odabir pravog poda velik je izazov, a njegova hidroizolacija važna je stavka.

Rješenja za podove koji uključuju garaže, javne, poslovne i stambene prostore, skladišta te proizvodne hale pronađite u nastavku.

Podovi za skladišta i proizvodne hale

Proizvodne i skladišne hale su prostori u kojima je projektiranje i odabir pravog poda velik izazov. Zbog velikog uporabnog opterećenja koje se predviđa u takvim prostorima, završna podna obloga mora biti čvrsta i otporna na kemijska i mehanička djelovanja.

Dvokomponentni, epoksidni pod DRACO FLOOR 800 zadovoljava tražene uvjete, a karakteriziraju ga izvrsne mehaničke karakteristike, čvrstoća na kidanje, otpornost na abraziju i elastičnost. Osim što se može izvoditi kao debeloslojni ili tankoslojni pod, proizvod se može aplicirati kao protuprašni premaz.

Saznajte kako pravilno izvesti nanošenje epoksidnog poda DRACO FLOOR 800:

  • Prvi korak u pripremi betonskih i cementnih podloga je grubo površinsko brušenje.
  • Brušenjem se odstranjuje površinski sloj koji je slabo vezan za podlogu i otvaraju se skriveni plinski džepovi i pukotine.
  • Također, potrebno je odstraniti labave dijelove podloge i reprofilirati ih reparaturnim mortom DRACO FIX 140. Pukotine je potrebno otvoriti brušenjem čitavom dužinom do gornje zone armature ili do 1/2 debljine ako se radi o cementnom estrihu. Poprečno na pukotine otvaraju se šlicevi pod kutem od 60° do dubine otvaranja pukotine. Obrušena površina i otvorene pukotine sa šlicevima se detaljno čiste od ostataka prašine usisavanjem.
  • Otprašene pukotine sa šlicevima ispunjavaju se epoksidnom smolom DRACO PRIMO 800 koja se zasićuje suhim kvarcnim pijeskom. Nakon toga pristupa se finom brušenju podloge iza čega slijedi detaljno usisavanje.
  • Na pripremljenu betonsku podlogu nanosi se sloj epoksidnog prajmera DRACO PRIMO 800. Uloga prajmera je potpuno “zatvaranje” podloge na način da se ispune svi zračni džepovi u podlozi koji mogu dovesti do pojave plikova ili rupica u završnim premazima poda. Ukoliko se traži protukliznost podloge na svježi prajmer posipa se kvarcni pijesak do zasićenja ili se pijesak miješa s parajmerom. Prajmer se može koristiti i za podebljanje slojeva poda čime se povećavaju njegove mehaničke karakteristike.
  • Nakon sušenja prajmera mete se i usisava nevezani pijesak i izvode se slojevi epoksidnog poda DRACO FLOOR 800.

Odabir debljine poda zavisi o namjeni poda pa će se tako u prostorima u kojima se odvija teški promet (osobna vozila, kamioni, viličari i strojevi) izvesti deblji pod nego u prostorima u kojima se odvija isključivo pješački promet. Ukoliko se zahtijeva protukliznost poda, završni sloj DRACO FLOOR-a 800 se izvodi u dvije ruke od kojih se prva ruka posipa kvarcnim pijeskom. Epoksidni pod se može pigmentirati bojom po izboru.

Epoksidni podovi su vrlo otporni, na mehanička oštećenja kao i na kiseline i sredstva za čišćenje. Koriste se u prostorima gdje postoji mogućnost velikih opterećenja na završni sloj.  Ako ste u potrazi upravo za takvim podom, koji odlično odgovara na sva tehnička ali i estetska pitanja, DRACO FLOOR sustavi izbor su s kojim nećete pogriješiti.

Koristite isključivo kvalitetne materijale i posvetite hidroizolaciji pažnju koju ona i zaslužuje.  DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život. 

Podovi za garaže

Podovi za javne i poslovne prostore

Podovi za stambene prostore