Hidroizolacija tunela i mostova

U nastavku saznajte sve o hidroizolaciji tunela, mostova i vijadukata.

Kako bi se spriječile potencijalne štete nakon izgradnje tunela i mostova, bitnu uloga igra kvalitetno izvedena hidroizolacija.

Hidroizolacija tunela

Tuneli su podzemni prostori nastali ljudskim utjecajem namijenjeni za prolaz, odnosno transport ljudi i materijala. Glavni razlog za gradnju tunela oduvijek je bio svladavanje terenskih prepreka, no posljednih godina tuneli se grade i iz nekih drugih razloga kao što su primjerice manjak prostora (uglavnom u urbanim područjima) te zaštita okoliša.

Ukopane podzemne građevine kao što su tuneli izloženi su djelovanju procjedne vode kroz tlo iznad tunela. Osim prometne namjene tuneli mogu imati različite svrhe. Kao što se svaki objekt, izložen djelovanju vlage, hidroizolira i kod tunela je obvezno izvođenje hidroizolacije kako bi mu se produžila trajnost te omogućila nesmetana i sigurna uporaba.

PVC membrana DRACO PLAN 207 je fleksibilna, nearmirana hidroizolacijska membrana koje se lako prilagođava uvjetima gradnje tunela. Karakterizira je visoka otpornost na mikro organizme i korijenje te odlična fleksibilnost i mehaničke karakteristike.

Kako pravilno ugraditi PVC membranu

DRACO PLAN 207 je dvobojna hidroizolacijska membrana visoko otporna na probijanje, odlične mehaničke karakteristike, koja se lako vari vrućim zrakom, čak i nekoliko godina nakon ugradnje.

Trebamo napomenuti da prije početka radova, podloga treba biti suha, čista i bez leda ili snijega. Krhotine, oštri predmeti itd. moraju biti uklonjeni pažljivim metenjem ili usisavanjem prije postavljanja membrane. Spajanje membrana se vrši s opremom za varenje na vrući zrak.

  • Ugrađuje se PVC šajbama preko geotekstila na obrađenu površinu tunela prije izvođenja završne AB ovojnice. Role membrana se vare na spojevima, a sami zavar je izveden kao dupli ”šav”.
  • Kao dodatna sigurnost ugrađuju se waterstop trake kojima se formiraju kasetna polja. Svako kasetno polje opremljeno je injekcijskim ventilima kroz koje je moguće izvršiti injektiranje polja u slučaju sumnje na prodor vode ili na oštećenje PVC membrane.
  • Injektiranje se izvodi preko injekcijskih kutija postavljenih na dostupnim mjestima. Nakon ugradnje membrane pristupa se polaganju armature i izvođenju AB ovojnice po segmentima.

Za kvalitetnu izvedbu radova i potpunu funkcionalnost hidroizolacije potrebno je obratiti pažnju na temeljiti pregled podloge i konstrukcije koja se hidroizolira. Kako bi se spriječile potencijalne štete nakon izgradnje tunela, bitnu uloga ima kvalitetna hidroizolacija objekta.

Koristite isključivo kvalitetne materijale i posvetite hidroizolaciji pažnju koju ona i zaslužuje. DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život.

Hidroizolacija mostova

Hidroizolacija vijadukata