Industrijski podovi – sve što trebate znati!

16 lipnja, 2020

Preduvjet za nesmetano odvijanje industrijskih procesa je stabilna podloga koja zadovoljava specifične zahtjeve i opterećenja industrije. Osim samog prenošenja opterećenja, industrijski podovi trebaju biti otporni na zahtijevane kemikalije, udarce i habanje, s jednostavnim održavanjem u svrhu očuvanja čistoće i sigurnosti. Podovi visokih performansi potrebni su u zahtjevnim industrijskim okruženjima, a prilagođenim podnim sustavom postiže se ravnoteža između karakteristika i cijene poda. Optimiziranjem slojeva podnih sustava industrijske podove moguće je svrstati u nekoliko grupa.

Osnovna podjela industrijskih podova je na tankoslojne i debeloslojne sustave te podne premaze.

TANKOSLOJNI PREMAZI

Tankoslojni premazi, najčešće epoksidni premazi na bazi vode, koriste se u uvjetima niskih mehaničkih i kemijskih opterećenja, gdje nema potrebe za ugradnjom cijelog sustava debeloslojnog podnog sustava. Podni premazi su jednostavni za nanošenje, dobre mehaničke otpornosti, paropropusni su i širokih estetskih mogućnosti. Premazi na bazi vode se razrjeđuju vodom te kao takav može služiti i kao prajmer.

Podovi s tankoslojnim epoksidnim premazom imaju protuprašni efekt na premazanim površinama i jednostavni su za održavanje.

DEBELOSLOJNI PODNI SUSTAVI

Kada je riječ o debeloslojnim podnim sustavima, performanse su uz funkcionalnost i estetiku uglavnom od ključne važnosti. Uz razna kemijska opterećenja u industriji, laboratorijima, i skladištima, zahtjevi mehaničke otpornosti često su veći nego što beton može zadovoljiti, stoga je u zahtjevima povećane nosivosti i otpornosti poda potrebno ugraditi industrijski pod. Takav premaz povećava mehaničku otpornost 2-4 puta veću od otpornosti samoga betona. Najčešće korišteni podni sustavi su dvokomponentni premazi na bazi epoksida i poliuretana koji različitim kombiniranjem komponenti sustava daju završne obloge različitih mehaničkih i estetskih karakteristika sukladno zahtjevima projekta.

EPOKSIDNI PODOVI

Epoksidni podovi su najčešće korišteni industrijski podovi. Visoka čvrstoća na abraziju omogućava nesmetan prijevoz viličara i strojeva u skladištima i halama, a bešavna izvedba osigurava jednostavnije čišćenje i održavanja. Osnovni sastav epoksidnog poda je epoksidna smola i učvršćivač, a po potrebi se mogu dodati i aditivi. Izvedba poda se odvija u slojevima, ovisno o zahtjevima mehaničke otpornosti. Prilikom ugradnje je potrebno obratiti pozornost na stanje podloge. Podloga treba biti potpuno čista i suha, bez labavih čestica i prašine.

POLIURETANSKI PODOVI

Poliuretanski podovi, zbog postojanosti na niskim temperaturama, koriste se u temperaturno zahtjevnim okruženjima poput hladnjača. U odnosu na epoksidne podove, poliuretanski podovi su elastičniji i mekši što ih čini ugodnim pri hodanju i proširuje primjenu na škole, bolnice te ostale javne ustanove.

UGRADNJA INDUSTRIJSKOG PODA

Funkcionalnost, kvaliteta i trajnost industrijskog poda uvelike ovise o načinu i uvjetima ugradnje, kao i o kvalitetnoj pripremi podloge.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga za izvedbu industrijskih podova treba biti homogena, stabilna, čista i tvrda. Ukoliko podloga nema dostatnu nosivost ili tvrdoću, prijenos opterećenja na donje slojeve neće biti uspješan. Vlažnost podloge treba biti manja od 4%, a zraka manja od 80%. Poliuretanski podovi su tijekom ugradnje posebno osjetljivi na prisustvo vlage, na što treba obratiti pozornost prilikom odabira sustava.

Brušenjem podloge otklanja se površinski sloj koji može sadržavati nečistoće i prašinu, te se dolazi do zdrave i nosive podloge. Nakon brušenja potrebno je otprašiti podlogu, najčešće usisavanjem. Sva oštećenja podloge potrebno je sanirati prije nanošenja samoga poda.

UGRADNJA INDUSTRIJSKOG PODA

Način ugradnje industrijskog poda jednak je za epoksidne i poliuretanske podove. Na pripremljenu podlogu nanosi se prajmer koji prodire u podlogu, zatvara pore i stvara temelj za nanošenje sljedećih slojeva. Ukoliko se u predpremaz doda kvarcni pijesak površina će ohrapaviti i ostvariti još bolja prionjivost slojeva poda. Nakon potpunog sušenja predpremaza pristupa se nanošenju slojeva poda, a debljina poda i redoslijed nanošenje slojeva ovisi o eksploatacijskim uvjetima i okruženju u kojemu se pod nalazi.

Nanošenju svakog sljedećeg sloja poda pristupa se tek nakon što je prethodni sloj potpuno suh i prikladan za lako opterećenje. Vrijeme ugradnje materijala uvjetovan je vremenom obradivosti smole pomiješane sa učvršćivačem. Poliuretanski podovi su iz razloga kraćeg vremena obradivosti zahtjevniji za ugradnju, te je potrebno iskustvo i vještina izvođača kako bi ugradio materijal. S obzirom da poliuretanski podovi imaju kraće vrijeme sušenja, moguće je brže nanošenje slojeva i bržu izradu industrijskog poda.

Kako bi se omogućila protukliznost podloge gdje je to potrebno (npr. prehrambena industrija) u završne slojeve moguće je dodati kvarcni pijesak različite granulacije i količine. Poliuretanski zaštitni premaz koristi se kao dodatna zaštita industrijskog poda. Dodavanjem poliuretanskog zaštitnog premaza na epoksidne podove povećava se otpornost na habanje i udarce uz zadržavanje visoke čvrstoće i tvrdoće samog epoksidnog poda.

SLOJEVI PODOVA PREMA OPTEREĆENJU:

Epoksidni premaz DRACO FLOOR 860 (normalna do srednje teška mehanička opterećenja)
Prvi sloj epoksidnog premaza na bazi vode DRACO FLOOR 860 razrijeđen sa 5-10% vode.
Drugi sloj DRACO FLOOR 860. Ukupni utrošak materijala je 300 – 500 g/m2 za oba sloja.
Drugi sloj je moguće posuti dekorativnim listićima za dodatnu estetsku vrijednost gotovog poda.
Ovako izvedeni podni premaz je ekonomično rješenje za mehanički otporan pod kojeg odlikuje i jednostavno održavanje i paropropusnost.

Tankoslojni epoksidni sustav DRACO FLOOR 800.

Prajmer DRACO PRIMO 800 sa utroškom materijala 200 – 300 g/m2 uz posipanje kvarcnim pijeskom radi povećanja adhezije sljedećeg sloja i povećavanje ukupne debljine cijelog sustava. Epoksidni dvokomponentni samorazlijevajući premaz DRACO FLOOR 800 u jednom sloja, potrošnje 250 g/m2.
Tankoslojni industrijski pod pruža zaštitu od kemikalija i povećava nosivost podloge, ali nije namijenjen za teška opterećenja poput viličara i ostale mehanizacije.

Debeloslojni epoksidni sustav DRACO FLOOR 800 (srednje teška do teška mehanička opterećenje)

Prajmer DRACO PRIMO 800 sa utroškom materijala 150 – 200 g/m2. Moguće zasićenje kvarcnim pijeskom.
Epoksidni dvokomponentni samorazlijevajući premaz DRACO FLOOR 800 u slojevima. Slojeve poda moguće je izvoditi kao glatke i protuklizne, moguće je svježu mješavinu poda miješati s kvarcnim pijeskom (glatki pod) ili posipati do zasićenja (protuklizni pod). Općenito se uzima da je za sloj debljine 1 mm potrebno 1 kg/m2 smole. Broj slojeva i tehnologija izvođenja određena su traženim zahtjevima.

Debeloslojni epoksidni pod odlikuje izrazita vlačna čvrstoća, otpornost na abraziju i otpornost na udarce zbog čega ih je moguće upotrebljavati za teška opterećenja viličara i u svim ostalim postrojenjima s visokim zahtjevima za završnu podnu oblogu.

ZAKLJUČAK

Industrijski podovi neizostavan su element proizvodnih pogona i skladišta, dio su funkcionalne cjeline nužni za nesmetano odvijanje procesa. Planiranje industrijskog poda u ranim fazama projekta osigurava upoznavanje sa svim zahtjevima za podlogu, kao i operativno planiranje same izvedbe poda. Pravilno projektiran i izveden industrijski pod povećati će nosivost, otpornost i dugotrajnost podloge, a radna mjesta učiniti čišćima i sigurnijima. Brojne prednosti industrijskih podova čine ih sve češćim odabirom materijala prilikom izgradnje novih, kao i rekonstrukcija već postojećih proizvodnih pogona i skladišta.