DRACO BENT 300

DRACO BENT 300

Hidroizolacijska bentonitna membrana

Jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju i zaštitu odlagališta tekućeg i krutog otpada, rezervoara, brana, kanala, stanica za privremeno skladištenje i prometne infrastrukture.

Namjena: Hidroizolacija podzemnih dijelova betonskih konstrukcija, temelja u nehidrostatskim uvjetima za spriječavanje kapilarne vlage.

Prednosti: Jednostavna ugradnja bez obzira na vremenske uvjete, uz minimalnu pripremu podloge. Vodo, paro i plino nepropustan proizvod koji ne šteti okolišu.

DRACO BENT 400

DRACO BENT 400

Hidroizolacijska bentonitna membrana

Jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih dijelova konstrukcija.

Namjena: Hidroizolacija podzemnih dijelova betonskih konstrukcija, temelja, podruma i bazena u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 4 m.

Prednosti: Jednostavna ugradnja bez obzira na vremenske uvjete, uz minimalnu pripremu podloge. Vodo, paro i plino nepropustan proizvod koji ne šteti okolišu.

DRACO BENT 500

DRACO BENT 500

Hidroizolacijska bentonitna membrana

Jednoslojna bentonitna membrana, lamelirana s polietilenskom folijom.

Namjena: Hidroizolacija podzemnih dijelova betonskih konstrukcija, temelja, podruma u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m.

Prednosti: Jednostavna ugradnja bez obzira na vremenske uvjete, uz minimalnu pripremu podloge. Vodo, paro i plino nepropustan proizvod koji ne šteti okolišu.

DRACO BENT 505

DRACO BENT 505

Hidroizolacijska bentonitna membrana

Jednoslojna bentonitna membrana, lamelirana s polietilenskom folijom.

Namjena: Hidroizolacija podzemnih dijelova betonskih konstrukcija, temelja i podruma u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m.

Prednosti: Jednostavna ugradnja bez obzira na vremenske uvjete, uz minimalnu pripremu podloge. Vodo, paro i plino nepropustan proizvod koji ne šteti okolišu.

DRACO WATERSTOP 500

DRACO WATERSTOP 500

Hidroizolacijska samobrtveća traka

Bubreća traka za brtvljenje od aktivnog natrij-bentonita i butila sa zaštitnom mrežicom i čavlićima za beton.

Namjena: Brtvljenje radnih spojeva i prodora u podzemnim armirano - betonskim konstrukcijama.

Prednosti: Potpuno prilagodljiva pukotinama u betonu i savitljiva. Jednostavna ugradnja bez obzira na vremenske uvjete, uz minimalnu pripremu podloge. Ne šteti okolišu.