DRACO LASTIC 100

DRACO LASTIC 100

Hidroizolacijski fleksibilni polimer-cementni premaz

Jednokomponentni fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premaz.

Namjena: Hidroizolacija podruma, kupaonica i balkona. Zaštita betonskih konstrukcija u zemlji te prekid kapilarne vlage u temeljima uz potrošnju od 3,0 kg/m² za oba sloja.

Prednosti: Fleksibilan proizvod koji se miješa s vodom i jednostavan je za ugradnju. Odlično prijanja na različite podloge.

DRACO LASTIC 120

DRACO LASTIC 120

Hidroizolacijski fleksibilni polimer-cementni premaz

Dvokomponenti fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premaz.

Namjena: Hidroizolacija podruma, kupaonica i balkona. Zaštita betonskih konstrukcija u zemlji te prekid kapilarne vlage u temeljima uz potrošnju od 3,5 - 4,0 kg/m² za oba sloja.

Prednosti: Praktična i brza aplikacija na horizontalnim i vertikalnim površinama uz optimalnu prionjivost na različite podloge. Vodonepropustan i parapropustan.

DRACO LASTIC 150

DRACO LASTIC 150

Hidroizolacijski visoko fleksibilni polimer-cementni premaz

Visoko fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premaz.

Namjena: Hidroizolacija podruma, terasa, balkona, kupaonica i bazena. Zaštita betonskih objekata u zemlji od pozitivnog ili negativnog hidrostatskog tlaka te zaštita betonskih konstrukcija od agresivnih atmosferilija, soli i karbonizacije.

Prednosti: Otporan je na stajaću vodu, niske i visoke temperature te na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Certificiran za kontakt s pitkom vodom.

DRACO PRIMO 100

DRACO PRIMO 100

Akrilni prajmer

Prajmer za polimer-cementne premaze, zaštitne fasadne premaze na cementnim i betonskim podlogama.

Namjena: Priprema betona, estriha i mortova (maltera) za nanošenje polimercementnih premaza.

Prednosti: Lako maziv proizvod koji ojačava i stabilizira podlogu te umanjuje prodor pare. Otporan od +5°C do +30°C.