DRACO BAND 100

DRACO BAND 100

Brtvena traka

Elastična traka za armiranje hidroizolacije koja je sastoji od brtvećeg elastomernog dijela i žilave poliesterske mrežice.

Namjena: Brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.

Prednosti: Armiranje hidroizolacije uz jednostavnu i brzu ugradnju.

DRACO BAND 110

DRACO BAND 110

Brtvena traka

Elastična traka za armiranje hidroizolacije koja se sastoji se od brtvećeg PVC dijela i žilavog netkanog poliesterskog platna.

Namjena: Brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.

Prednosti: Armiranje hidroizolacije uz jednostavnu i brzu ugradnju.

DRACO BAND 120

DRACO BAND 120

Butilna samoljepljiva armaturna traka

Samoljepiva butilna brtveća traka pokrivena slojem netkane poliesterske tkanine za razne namjene.

Namjena: Brtvljenje spojeva oko prozora i vrata, pukotina i prodora instalacija te armiranje hidroizolacijskih premaza.

Prednosti: Samoljepiva traka jednostavna i brza za ugradnju, izražene rastezljivosti i otpornosti.

DRACO BAND 130

DRACO BAND 130

Aluminijska samoljepljiva zaštitna traka

Samoljepiva butilna brtveća traka pokrivena ojačanom aluminijskom folijom za razne namjene.

Namjena: Brtvljenje spojeva, pukotina, prodora na krovovima, terasama, prozorskim okvirima i svjetlarnicima. Popravci slivnika, cijevi i dimnjaka.

Prednosti: Jednostavna i brza ugradnja velike otpornosti i izražene rastezljivosti. Proizvod ne šteti okolišu.

DRACO BAND 140

DRACO BAND 140

Armaturna traka za dilatacije

Elastična traka za armiranje hidroizolacije na konstruktivnim dilatacijama.

Namjena: Brtvljenje konstruktivnih dilatacija i ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama i širokim pukotinama.

Prednosti: Proizvod jednostavan za ugradnju i kompatibilan sa svim građevinskim materijalima.

Novo
DRACO BAND 150

DRACO BAND 150

Brtvena traka

Hidroizolacijska elastična TPO traka visokih performansi.

Namjena: Brtvljenje i hidroizoliranje konstruktivnih dilatacija i radnih spojeva.

Prednosti: Proizvod apsorbira i raspoređuje mehanička naprezanja te je jednostavan za ugradnju. Kompatibilan sa svim građevinskim materijalima.

DRACO BAND 200

DRACO BAND 200

Armaturna mrežica

Armaturna elastična mrežica za punoplošno ojačanje hidroizolacijskih premaza.

Namjena: Ojačava dilatacije, spojeve i pukotine u visokogradnji.

Prednosti: Proizvod visoke rastezljivosti i vlačne čvrstoće, kompatibilan sa svim građevinskim materijalima.

DRACO BAND 210

DRACO BAND 210

Armaturno platno

Armaturno platno za punoplošno ojačanje poliuretanskih hidroizolacijskih premaza.

Namjena: Punoplošno ojačava hidroizolacijske premaze.

Prednosti: Proizvod visoke vlačne čvrstoće, jednostavne i brze ugradnje.

DRACO BAND 220

DRACO BAND 220

Armaturno platno

Armaturno platno za punoplošno ojačanje polimercementnih hidroizolacijskih premaza.

Namjena: Punoplošno ojačava hidroizolacijske premaze.

Prednosti: Proizvod visoke rastezljivosti i žilavosti, jednostavne i brze ugradnje.

Novo
DRACO BAND 230

DRACO BAND 230

Brtvena traka

Armaturna mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna, 150 g/m², veličina okna 4 x 4,5 mm.

Namjena: Punoplošno ojačanje DRACO LASTIC hidroizolacijskih polimercementnih premaza, DRACO FIX cementnih mortova za zaglađivanje i DRACO BIT hidroizolacijskih bitumenskih premaza.

Prednosti: Proizvod visoke rastezljivosti i žilavosti, jednostavne i brze ugradnje.

Novo
DRACO BAND 235

DRACO BAND 235

Brtvena traka

Armaturna mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna, 160 g/m², veličina okna 4 x 4 mm.

Namjena: Punoplošno ojačanje DRACO LASTIC hidroizolacijskih polimercementnih premaza, DRACO FIX cementnih mortova za zaglađivanje i DRACO BIT hidroizolacijskih bitumenskih premaza.

Prednosti: Proizvod visoke rastezljivosti i žilavosti, jednostavne i brze ugradnje.

Novo
DRACO BAND 240

DRACO BAND 240

Brtvena traka

Armaturna mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna, 225 g/m², veličina okna 25 x 25 mm.

Namjena: Strukturalno ojačanje DRACO FIX cementnih mortova za konstruktivne sanacije.

Prednosti: Proizvod pridonosi povećanju duktilnosti sustava i jednostavan je za ugradnju. Osigurava ravnomjernu raspodjelu naprezanja.

Novo
DRACO BAND 250

DRACO BAND 250

Brtvena traka

Armaturna mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna, 125 g/m², veličina okna 11 x 10 mm.

Namjena: Strukturalno ojačanje DRACO FIX cementnih mortova za mjestimične konstruktivne sanacije.

Prednosti: Proizvod apsorbira i raspoređuje mehanička naprezanja te je jednostavan za ugradnju. Prikladan je za primjenu na podovima.