Projekt “Opremanje i modernizacija proizvodnih kapaciteta” sufinancirala Europska Unija

15 listopada, 2020

Projekt Opremanje i modernizacija proizvodnih kapaciteta u svrhu povećanja konkurentnosti i razvoja novih proizvoda tvrtke DRACO sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Realizacijom projekta modernizacije i opremanja nove proizvodne jedinice, sudjelovanjem na sajmovima i usavršavanjem djelatnika, dostiže se sljedeća razvojna stepenica društva, poglavito u povećanju proizvodnih kapaciteta, povećanja kvalitete proizvoda i postizanja cjenovne konkurentnosti, uz istovremeno očuvanje tržišne diversifikacije i prepoznatljivosti. Glavni cilj projekta je jačanje pozicije na domaćem i inozemnom tržištu kroz opremanje nove proizvodne jedinice i povećanja proizvodnje onih proizvoda koji bilježe rast prodaje, povećanje tržišnih udjela, povećanje prihoda od prodaje, omogućavanje novih zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifične ciljeve projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.626.317,00 kn, a iznos koji sufinancira EU iznosi 1.724.913,52 kn.
Razdoblje provedbe projekta je od 06.06.2018. do 06.01.2021.
Kontakt osoba za više informacija je Marketing manager Hrvoje Smiljanec.

Podatke o operativnom programu iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Zajedno do fondova EU!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost DRACO d.o.o.