Projekt “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti” sufinancirala Europska Unija

2 prosinca, 2020

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA PROJEKT POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI FIRME DRACO D.O.O. KROZ ULAGANJE U NOVE SOFTVERE I RAČUNALNU I KOMUNIKACIJSKU OPREMU.

Projekt Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti firme DRACO D.O.O. kroz ulaganje u nove softvere i računalnu i komunikacijsku opremu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je osnaženje tržišne pozicije i unapređenje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti društva DRACO na globalnom tržištu implementacijom vrhunskih IKT rješenja u poslovanju. Projektom se adresira problem u poslovanju društva temeljen na zastarjelim softversko hardverskim rješenjima koji više ne prate potrebe društva na modernom tržištu. Procesna optimizacija se ostvaruje kroz optimizaciju poslovnih procesa upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima i proizvodnja.

Ciljane skupine su zaposlenici poduzeća, društvo te svi korisnici usluge Prijavitelja.

Centralnom projektnom aktivnošću nabavljaju se sljedeća softverska rješenja:

 • Softver za podršku računovodstvu, financijama, nabavi i logistici koji će omogućiti automatsko unošenje računovodstvenih stavki, praćenje rokova plaćanja, analitičke i izvještajne funkcije po procesima te modifikaciju i prilagodbu unosa potrebama pojedinih stavki. Primjena istog će ubrzati i optimizirati procese računovodstva i financija, nabave, logistike i strateškog planiranja. Prilagođeno softversko rješenje ujedno će integrirati i sve druge prateće softvere koji se nabavljaju projektom.
 • Softver za plaće i document management koji će skratiti operativno čekanje za obradu svih ulaznih i izlaznih dokumenata; arhiviranje, analiza i pretraživost istih će donijeti operativne benefite u obradi plaća, evaluaciju izvršenih zadataka zaposlenika. Posebice je važno da će velika količina operativnih dokumenata sada biti lako pohranjena na centralnom serveru po kategorizaciji i mapiranju, dokumenti će se obrađivati i slati na odobrenje odgovornim osoba. Cjelokupan proces administrativnog vođenja poslovanja će se izuzetno poboljšati i olakšati upotrebom ovog softvera koji također omogućuje automatizaciju unosa i kontroling unesenih podataka.
 • Softver za unapređenje i optimizaciju procesa proizvodnje koji će omogućiti realno praćenje troškova u proizvodnji sa formiranjima realne cijene proizvoda gdje će se uzeti u obzir svi inputi u proizvodnji, ali i osigurati „resource tracking“ za inpute sirovina sa sustavom za alarmiranja za optimalne količine, a sve bez zahtjeva za staromodnim papirnatim praćenjem procesa, s povećanjem produktivnosti, skraćivanjem vremena potrebnog za administrativnu obradu.

Za uspješnu implementaciju navedenih softvera nužno je nabaviti odgovarajuću prateću IKT opremu

Projektom se unapređuju sljedeći poslovni procesi:

 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Financije i računovodstvo
 • Upravljanje imovinom
 • Logistika
 • Marketing
 • Nabava
 • Prodaja
 • Strateško planiranje
 • Upravljanje rizicima
 • Proizvodnja

Tri ključna softvera će se integrirati i povezati u zaokružen IKT sustav društva čime će se postići holistička procesna integracija te će sinergijskim djelovanjem projekt doprinijeti osnaženju konkurentnosti društva na tržištu, čineći DRACO još važnijim tržišnim igračem, s još boljom i kvalitetnijom uslugom, stvarajući pretpostavke za širenje tržišta, kako domaćeg tako i inozemnog.

Rezultat projekta je nabavljena i implementirana kastomizirana IKT rješenja sa popratnim hardverom za poboljšanje poslovnih procesa.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih
 • procesa/proizvodnje
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta iznosi 943.575,25 kn
EU sufinanciranje projekta iznosi 417.039,61 kn
Razdoblje provedbe projekta je od 01.11.2019. do 01.11.2020.
Kontakt osoba za više informacija je direktor Oliver Vuco (oliver.vuco@dracopro.com)

Podatke o operativnom programu iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr

Zajedno do fondova EU!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost FILIX d.o.o.