Projekt “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti” sufinancirala Europska Unija

2 prosinca, 2020

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA PROJEKT POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI FIRME DRACO D.O.O. KROZ ULAGANJE U NOVE SOFTVERE I RAČUNALNU I KOMUNIKACIJSKU OPREMU.

Projekt Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti firme DRACO D.O.O. kroz ulaganje u nove softvere i računalnu i komunikacijsku opremu sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je osnaženje tržišne pozicije i unapređenje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti društva DRACO na globalnom tržištu implementacijom vrhunskih IKT rješenja u poslovanju. Projektom se adresira problem u poslovanju društva temeljen na zastarjelim softversko hardverskim rješenjima koji više ne prate potrebe društva na modernom tržištu. Procesna optimizacija se ostvaruje kroz optimizaciju poslovnih procesa upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima i proizvodnja.

Ciljane skupine su zaposlenici poduzeća, društvo te svi korisnici usluge Prijavitelja.

Centralnom projektnom aktivnošću nabavljaju se sljedeća softverska rješenja:

 • Softver za podršku računovodstvu, financijama, nabavi i logistici koji će omogućiti automatsko unošenje računovodstvenih stavki, praćenje rokova plaćanja, analitičke i izvještajne funkcije po procesima te modifikaciju i prilagodbu unosa potrebama pojedinih stavki. Primjena istog će ubrzati i optimizirati procese računovodstva i financija, nabave, logistike i strateškog planiranja. Prilagođeno softversko rješenje ujedno će integrirati i sve druge prateće softvere koji se nabavljaju projektom.
 • Softver za plaće i document management koji će skratiti operativno čekanje za obradu svih ulaznih i izlaznih dokumenata; arhiviranje, analiza i pretraživost istih će donijeti operativne benefite u obradi plaća, evaluaciju izvršenih zadataka zaposlenika. Posebice je važno da će velika količina operativnih dokumenata sada biti lako pohranjena na centralnom serveru po kategorizaciji i mapiranju, dokumenti će se obrađivati i slati na odobrenje odgovornim osoba. Cjelokupan proces administrativnog vođenja poslovanja će se izuzetno poboljšati i olakšati upotrebom ovog softvera koji također omogućuje automatizaciju unosa i kontroling unesenih podataka.
 • Softver za unapređenje i optimizaciju procesa proizvodnje koji će omogućiti realno praćenje troškova u proizvodnji sa formiranjima realne cijene proizvoda gdje će se uzeti u obzir svi inputi u proizvodnji, ali i osigurati „resource tracking“ za inpute sirovina sa sustavom za alarmiranja za optimalne količine, a sve bez zahtjeva za staromodnim papirnatim praćenjem procesa, s povećanjem produktivnosti, skraćivanjem vremena potrebnog za administrativnu obradu.

Za uspješnu implementaciju navedenih softvera nužno je nabaviti odgovarajuću prateću IKT opremu

Projektom se unapređuju sljedeći poslovni procesi:

 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Financije i računovodstvo
 • Upravljanje imovinom
 • Logistika
 • Marketing
 • Nabava
 • Prodaja
 • Strateško planiranje
 • Upravljanje rizicima
 • Proizvodnja

Tri ključna softvera će se integrirati i povezati u zaokružen IKT sustav društva čime će se postići holistička procesna integracija te će sinergijskim djelovanjem projekt doprinijeti osnaženju konkurentnosti društva na tržištu, čineći DRACO još važnijim tržišnim igračem, s još boljom i kvalitetnijom uslugom, stvarajući pretpostavke za širenje tržišta, kako domaćeg tako i inozemnog.

Rezultat projekta je nabavljena i implementirana kastomizirana IKT rješenja sa popratnim hardverom za poboljšanje poslovnih procesa.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih
 • procesa/proizvodnje
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta iznosi 943.575,25 kn
EU sufinanciranje projekta iznosi 417.039,61 kn
Razdoblje provedbe projekta je od 01.11.2019. do 01.11.2020.
Kontakt osoba za više informacija je direktor Oliver Vuco ([email protected])

Podatke o operativnom programu iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr

Zajedno do fondova EU!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost FILIX d.o.o.