Sanacija betona

Problemi sanacije betona mogu biti vrlo složeni, ali u našoj ponudi pronaći ćete adekvatno rješenje za sve probleme.

Naša rješenja obuhvaćaju površinsku i konstruktivnu sanaciju betona, antikoroznu zaštitu armature te sanaciju ispucale betonske fasade.

Antikorozivna zaštita armature

Cilj svake odgovorne sanacije je vratiti građevinu u njeno prvotno stanje i produžiti joj životni vijek. Prijetnja dugom životnom vijeku građevine je razvitak korozije u njenoj strukturi. Korodiranje materijala povećava volumen elementa kojeg taj materijal sačinjava. U armiranom betonu povećanje volumena armature uzrokuje izbijanje dijela betona koji služi kao zaštita armaturi, što rezultira narušavanjem funkcije sprega beton – armatura.

DRACO® FIX 190 je dvokomponentni premaz na bazi polimera, cementnog veziva i inhibitora korozije za zaštitu armature u betonskim konstrukcijama od korozije.

Za pravilnu aplikaciju treba ukloniti beton oko armaturnog željeza kako bi se DRACO® FIX 190 mogao lakše premazati oko šipki, ukloniti sav oštećeni beton s odgovarajućim alatima te po mogućnosti provjeriti stupanj penetracije karbonskih anhidrita u beton (karbonizaciju).

Ukoliko postoje odvojeni ili izlistani slojevi korodiranog željeza potrebno ih je otkloniti. U tom slučaju preporučuje se čišćenje pjeskarenjem ili vodom pod visokim tlakom. Ako to nije moguće onda učinkovito struganje ili četkanje metalnom četkom kako bi se potpuno uklonili odvojeni dijelovi i svaki trag ulja, masnoća i sl.

Kod novog armaturnog željeza neophodno je pjeskarenjem ukloniti ostatke masnoće ili kamenca.

Način primjene

  • Ulijte komponentu B u kanticu i postupno dodavajte komponentu A uz miješanje bez dodatka vode. Miješajte dok ne postignete kremastu konzistenciju proizvoda koji se lako nanosi četkom.
  • DRACO® FIX 190 se nanosi četkom srednje tvrdoće vlakana u dva premaza, s razmakom od 2 – 3 sata, a idealna debljina premaza je oko 2,0 mm.
  • Naneseni materijal koji graniči s okolnim betonom treba četkom nanijeti jednolično kako ne bi ni na koji način utjecao na prionjivost naknadnog morta na beton. Nanošenje sanacijskog cementnog morta (kao DRACO® FIX 120 ili DRACO® FIX 140) se može vršiti 4 sata nakon aplikacije DRACO® FIX 190. Ako se sanacija vrši epoksidnim materijalima pričekajte najmanje 24 sata prije nego nastavite s aplikacijom.

DRACO veliku pažnju posvećuje upravo zaštititi konstrukcije od korozije – zato naši proizvodi odgovaraju visokim standardima kvalitete. DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život.  

Konstruktivna sanacija betona

Površinska sanacija betona

Sanacija ispucale betonske fasade