Vlaga u stanu

23 rujna, 2020

Vlaga je vodena para u zraku i najčešće je nevidljiva. Kada postane vidljiva, tj. ne sama vlaga već njeni štetni učinci počinju pitanja, a nerijetko i problemi. Idealna razina vlage varira između 50 i 60%, a ovisi o temperaturi zraka. Topliji zrak ima sposobnost zadržavanja veće količine vlage u odnosu na hladniji, zbog čega je pritisak vodene pare veći u prostoru s višom temperaturom. Procesom difuzije, vodena para se kreće iz prostora s višim pritiskom u prostor s nižim pritiskom, odnosno iz toplijeg prostora u hladniji.

Zimi je to prolazak iznutra prema vani. Na putu prema vani, vodena para prolazi kroz zidove i prozore objekta. Ukoliko je temperatura zida ili prozora niža od temperature rosišta, dolazi do kondenzacije vodene pare što uzrokuje pojavu vlažnih mrlja u kutovima zidova te oko prozora, odnosno na pozicijama toplinskih mostova koji imaju manji otpor toplinskoj propustljivosti. Kondenzacija vodene pare može se riješiti ugradnjom toplinske izolacije na fasadu uz napomenu da završni sloj treba biti paropropustan, ugradnjom nove stolarije s niskim koeficijentom prolaska topline (U) uz obavezno brtvljenje po principu RAL ugradnje.

RAL ugradnja podrazumijeva ugradnju paronepropusne i vodonepropusne trake na unutarnjoj strani kako bi spriječili ulazak vlage i njenu kondenzaciju, a vanjska traka treba biti paropropusna i vodonepropusna kako bi omogućila prolaz pari koja je ušla kroz zid. Osim predloženih metoda koje podrazumijevaju veće novčane podatke, kondenzacije vodene pare na zidovima može se smanjiti premazivanjem termo unutarnjom bojom DRACO SHIELD 600 koja ima 10 puta manji koeficijent toplinske provodljivosti od betona. Uz sve navedeno obavezno je redovito provjetravanje prostora, barem ujutro i navečer kako bi topli i zasićeni unutarnji zrak zamijenili hladnijim i suhim vanjskim zrakom.

Osim vlage koju smo ”sami proizveli” na udaru smo i vlage koja je uzrokovana prodorom vode izvana u interijer. U tom slučaju spomenute metode nemaju učinak, već je potrebno intervenirati u vidu izvođenja hidroizolacije na mjestima za koja utvrdimo da su mjesto ulaska vode i vlage u prostor.

Podrumske prostorije i sutereni u direktnom su kontaktu s vlagom iz okolnog tla. Nepravilno izvedenom drenažom i hidroizolacijom ili nepostojanjem istih, vlaga iz tla ulazi u interijer što se očituje pojavom vlažnih mrlja te nastankom gljivica i plijesni uz neizostavne neugodne mirise. Vlaga iz tla se kroz konstrukcije ”podiže” kapilarno. Kapilarno uzdizanje je pojava podizanja ili spuštanja razine tekućine uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovano silama adhezije i kohezije.

Najčešće je sanacija s vanjske strane neizvediva, pa djelovati možemo samo iznutra. Unutarnja sanacija izvodi se na dva načina, injektiranjem za prekid kapilarne vlage ili premazima. Emulzija koja će služiti kao kemijska barijera za prekid dizanja vlage kroz ugrađene pakere, cjevčice ili posebne nastavke gravitacijski ili pod malim tlakom injektira u poprečni presjek zidova. Na taj način stvara se horizontalna barijera (na određenoj visini zida ovisno o tehnologiji izvedbe i mogućnosti pristupa) koja sprječava daljnje uzdizanje vlage kroz pore materijala zidova.

Za prekide kapilarne vlage koriste se materijali koji svojim svojstvima zatvaraju i najsitnije pore u presjeku zida te sprečavaju prodor vlage i soli kroz zidove. Sanacije vlage premazima podrazumijeva skidanje svih slabo vezanih dijelova do nosive podloge te reprofilaciju svih neravnina reparaturnim mortom DRACO FIX 120 ili DRACO FIX 140. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se polimercementni premaz DRACO LASTIC 120 uz prajmer DRACO PRIMO 100. Polimercementni premazi imaju izvrsnu otpornost na pozitivni i negativni tlak zbog čega nema mogućnosti odvajanje od podloge zbog djelovanja vode sa stražnje strane.

Osim podruma, stanovi često imaju probleme s vlagom na pozicijama uz balkone i loggie. Uzrok tome je najčešće u nekvalitetnoj ili kod starijih objekata nepostojećoj hidroizolaciji, lošoj obradi detalja hidroizolacije sokla i na slivnicima, te nedovoljnog nagiba. Stoga je, pravilna hidroizolacija tih površina, potrebna za dugi vijek cijelog objekta. Hidroizolacija terasa i balkona, kada se radi o novogradnji, može se izvesti hidroizolacijskim visokofleksibilnim polimercementnim premazom DRACO LASTIC 150 prije postave keramičkih pločica ili hidroizolacijskim poliuretanskim premazom DRACO GARD 500 koji u sustavu može biti ujedno i završni sloj. Na radnim reškama, spojevima horizontale i vertikale, spojevi sa stolarijom i sličnim detaljima potrebno je ugraditi ojačanje trakama iz DRACO BAND programa.

Stanovi na zadnjim katovima, kod starijih zgrada, najčešće imaju nižu cijenu od katova ispod, a sve zbog loših iskustava s prodorom vlage s krova. Dotrajala bitumenska hidroizolacija osim što propušta vlagu, zbog crne boje ljeti se zagrijava i preko 70°C što dodatno pridonosi visokim temperaturama u stanu ispod. Ugradnjom TPO krovne membrane DRACO PLAN 150, bez potrebe za skidanjem postojećih slojeva, na najbrži i najefikasniji način se može riješiti prodor vlage. Zbog energetski učinkovite bijele boje, krov se manje zagrijava, mjerenjima je dokazano da temperatura krova s TPO membranom bude i 40°C hladnija u odnosu na ”crni krov”.

Zbog točkastog pričvršćenja TPO membrana se može ugraditi direktno na sloj toplinske izolacije što doprinosi brzini sanacije i smanjenju ukupne visine slojeva koja je naročito bitna kada smo ograničeni malom visinom postojeće atike. Osim TPO membrane, krovovi, terase i balkoni mogu se hidroizolirati poliuretanskim premazom (tekućom gumom) DRACO GARD 500 koji u sustavu s kvarcnim pijeskom i prozirnim poliuretanskim premazom DRACO GARD 600 čini izuzetno trajnu, kvalitetnu i elastičnu hidroizolaciju s karakteristikama poda pogodnim za pješački promet i promet vozilima.

Mnogo je parametara koji se moraju uzeti u obzir za odabir adekvatnog materijala, bilo da se radi o sanaciji ili novogradnji. DRACO tim stručnjaka stoji Vam na raspolaganju za savjetovanje i izradu tehničkog rješenja zajedno s detaljima. DRACO već više od 20 godina osluškuje potrebe tržišta i nudi kvalitetna i trajna rješenja za sve hidroizolacijske probleme.