Novo
DRACO FIX 100

DRACO FIX 100

Jednokomponentni polimer-cementni mort

Fini brzovezujući polimer-cementni mort za izravnavanje i fino zaglađivanje podloge.

Namjena: Fino zaglađivanje horizontalnih i vertikalnih, unutarnjih i vanjskih betonskih površina. Priprema podloge za primjenu hidroizolacijskih i dekorativnih premaza, ljepila za keramiku i drugih završnih obloga.

Prednosti: Ekstra gladak mort koji pokriva rupe < 5 mm i jednostavan je za ugradnju.

DRACO FIX 110

DRACO FIX 110

Hidrauličko vezivo

Ultra brzo hidrauličko vezivo sa specijalnim aditivima.

Namjena: Trenutno zaustavljanje (do 2 minute) prodora vode u pukotinama, prodorima i spojevima betonskih konstrukcija.

Prednosti: Jednostavnost primjene uz vezivanje do 2 minute. Mehaničko otporno vezivo.

Novo
DRACO FIX 120

DRACO FIX 120

Polimer - cementni mort

Jednokomponentni, mikroarmirani, tiskotropni cementni mort za zaglađivanje i zaštitu betona.

Namjena: Zaglađivanje betonskih površina te njihovu zaštita od prodora i karbonizacije u svrhu povećanja trajnosti i izdržljivosti. Reprofilacija površinskih oštećenja na betonu, gnijezda i odlomljenih dijelova.

Prednosti: Jednostavnost ugradnje uz otpornost na sulfate i kemikalije. Ne šteti okolišu.

Novo
DRACO FIX 125

DRACO FIX 125

Cementni mort

Reparaturni cementni mort ojačan vlaknima niskog modula elastičnosti za sanaciju i ojačanje zidova.

Namjena: Sanacije i ojačanje zidova kod restauratorskih radova u kombinaciji s odgovarajućom mrežicom od staklenih vlakana. Koristi se i kao mort za popravke i žbukanje.

Prednosti: Vodootporan i parapropustan proizvod visoke čvrstoće povezivanja i niskog modula elastičnosti. Jednostavan i efikasan za primjenu.

Novo
DRACO FIX 130

DRACO FIX 130

Cementni mort

Reparaturni tiksotropni cementni mort za reprofilacije betona.

Namjena: Reprofiliranje i popravak oštećenih slojeva betona usljed oksidacije armaturnog željeza, popravak rubova na stupovima, gredama i balkonima te površinskih oštećenja. Pogodan za ručnu i strojnu primjenu.

Prednosti: Proizvod izvrsne obradivosti i visoke tiksotropnosti, jednostavan za primjenu. Visoka mehanička čvrstoća uz odličnu adheziju na nove i stare betonske podloge i armaturne šipke.

Novo
DRACO FIX 140

DRACO FIX 140

Polimer-cementni mort za konstruktivne sanacije

Reparaturni tiksotropni cementni mort ojačan vlaknima za konstruktivne sanacije betona.

Namjena: Konstruktivne sanacije oštećenih armirano-betonskih konstrukcija, ručno ili strojno reprofiliranje betona, za konstruktivna ojačanja i građevine podložne dinamičkim opterećenjima.

Prednosti: Jednostavnost ugradnje uz mogućnost nanošenja u slojevima debljine do 5 cm. Ne šteti okolišu.

Novo
DRACO FIX 143

DRACO FIX 143

Cementni mort

Brzovezujući reparaturni tiksotropni cementni mort ojačan vlaknima za konstruktivne sanacije betona.

Namjena: Konstruktivne sanacije oštećenih armirano-betonskih konstrukcija, ručno ili strojno reprofiliranje betona, za konstruktivna ojačanja i građevine podložne dinamičkim opterećenjima.

Prednosti: Proizvod izvrsne obradivosti i visoke tiksotropnosti, jednostavan za primjenu. Visoka mehanička čvrstoća uz odličnu adheziju na nove i stare betonske podloge i armaturne šipke.

Novo
DRACO FIX 145

DRACO FIX 145

Cementni mort

Tekući cementni mort s kompenziranim skupljanjem za podlijevanje.

Namjena: Cementni mort, spreman za upotrebu, za podlijevanje i sidrenje strojeva i opreme u betonu, ispunjavanje šupljina i čvrstih fuga u betonu te podlijevanje zidova.

Prednosti: Proizvod se ne skuplja, odlično prijanja na željezo i beton i jednostavan je za primjenu. Ima izvrsna svojstva tečenja.

Novo
DRACO FIX 190

DRACO FIX 190

Polimer-cementni premaz

Jednokomponentni polimer-cementni premaz za zaštitu armature od korozije.

Namjena: Zaštita armaturnog željeza u betonskim konstrukcijama od korozije i poboljšivač veze između starog betona i reparaturnih mortova za beton.

Novo
DRACO FIX 800

DRACO FIX 800

Epoksidna smola

Dvokomponentna tiksotropna epoksidna smola za popravke.

Namjena: Sredstvo za ispunu pukotina i brtvljenje stupova, temelja, greda i zidova. Ispuna neravnina u betonskim konstrukcijama.

Prednosti: Postojanost 100% krute tvari uz skupljanje nakon stvrdnjavanja.