DRACO CLEAN 100

DRACO CLEAN 100

Sredstvo za čišćenje poliranog kamena

Sredstvo za čišćenje poliranog kamena.

Namjena: Čišćenje i odstranjivanje kamenca, nečistoća i masnoća s poroznog kamena.

Prednosti: Visoka efikasnost čišćenja uz nemogućnost nagrizanja podloge.

DRACO CLEAN 110

DRACO CLEAN 110

Sredstvo za čišćenje poroznog kamena

Sredstvo za čišćenje poroznog kamena.

Namjena: Čišćenje i odstranjivanje kamenca, nečistoća i masnoća s poroznog kamena.

Prednosti: Visoka efikasnost čišćenja uz nemogućnost nagrizanja podloge.

DRACO CLEAN 600

DRACO CLEAN 600

Odstranjivač gljivica i plijesni

Sredstvo za čišćenje i odstranjivanje gljivica i plijesni.

Namjena: Čišćenje i odstranjivanje gljivica i plijesni sa zidova, fasada, zidnih tapeta, žbuke i podova.

Prednosti: Sprečava kondenzaciju uz kompatibilnost s bojama na bazi vode. Fizička, a ne kemijska zaštita.